COVID-19: info voor uw event

Het coronavirus (COVID-19) heeft onze dagelijkse manier van leven een heel andere wending gegeven. De verspreiding tegengaan vraagt van iedereen aanpassing en inzet.

The Booking Company staat je bij om ook tijdens deze crisis van elk event een succes te maken. Veiligheid en welzijn staan hierbij meer dan ooit voorop.

Informeer gerust naar de speciale COVID-19 formules die artiesten hebben opgezet om bij u thuis te komen optreden.

Over COVID‑19

Wat is COVID‑19?

 

COVID‑19 is de nieuwe ziekte aan de luchtwegen die zich wereldwijd verspreidt en wordt veroorzaakt door een coronavirus. COVID‑19 is de afkorting van “coronavirus disease 2019”.

 

 • Het virus lijkt zich voornamelijk te verspreiden onder mensen die zich dicht bij elkaar bevinden (ongeveer 2 meter) en via ademhalingsdruppeltjes die een besmet persoon produceert bij hoesten of niezen.
 • Hoe zieker iemand is, hoe besmettelijker. Toch kunnen ook mensen die weinig symptomen hebben dit virus aan anderen doorgeven.
 • Er bestaat momenteel nog geen vaccin of medicijn tegen COVID‑19, maar onderzoekers zijn hier mee bezig.

Algemene tips voor

Help de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. 
Alleen voor informatieve doeleinden. Raadpleeg je lokale medische autoriteit voor advies.

1

Je handen wassen

Handen wassen is de beste manier om te helpen gezond te blijven. Was je handen vaak en desinfecteer oppervlakken in je huis die je vaak aanraakt.

2

Fysiek afstand houden

Het virus wordt door mensen onderling verspreid. Afstand houden betekent dat je zorgt voor een fysieke afstand tussen jou en mensen die niet bij jouw huishouden horen. Dit is om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen.

3

In quarantaine gaan

Als je denkt dat je mogelijk bent blootgesteld aan COVID‑19, ga dan in thuisquarantaine. Het doel hiervan is om jezelf van anderen af te zonderen en je zo min mogelijk te verplaatsen terwijl je wacht of je ziek wordt.

4

Symptomen controleren

Houd je symptomen in de gaten als je vermoedt dat je COVID-19 hebt, als je bij iemand in de buurt bent geweest die positief getest is, of als je zelf de diagnose hebt gekregen.

5

Oppervlakken reinigen

Veelgebruikte oppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd.

6

Een mondmasker dragen

Een stoffen mondkapje kan jou en anderen tegen ziektekiemen beschermen en de verspreiding vertragen.

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 juli mogen muziekevenementen zoals concerten terug plaatsvinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen die binnen doorgaan en evenementen die buiten doorgaan. Binnen kunnen evenementen met een maximum van 200 zittende bezoekers doorgaan, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden van het protocol en/of het Covid Event Risk Model (CERM)Buitenevenementen vanaf 1 juli kunnen tot 400 personen onder dezelfde afstandsregels en voorwaarden doorgaan. 

Vanaf augustus is er versoepeling voorzien indien de evolutie van het virus het toelaat. In dat geval zoudenevenementen vanaf 1 augustus kunnen doorgaan met maximum 400 personen in een binnenruimte, en maximum 800 personen in buitenruimte. De voorwaarden uit het protocol en/of de veiligheidsmatrix blijven ook dan geldig. 

Alle massa-evenementen zoals grote festivals, maar ook fuiven, zijn verboden tot tenminste 31 augustus. Als de epidemie positief evolueert zal dit terug toegelaten zijn vanaf1 september. Houd er rekening mee dat de organisatie van een coronaproof evenement een andere aanpak (en extra middelen) kan vergen. 

Op de veiligheidsraad van 24 juni werd aangekondigd dat evenementen vanaf 1 juli opnieuw kunnen doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Voor de voorwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen “permanente structuren” (zoals theaterzalen en concertzalen) en éénmalige evenementen. 

 

 • Permanente structuren

  Permanente structuren moeten een goedkeuring vragen aan de lokale overheid voor het organiseren van hun aanbod. Met permanente structuren spreekt men over bijvoorbeeld theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen.  

  De meeste evenementen georganiseerd door jongeren horen onder de categorie eenmalige evenementen, maar bepaalde jeugdwerk vormen zoals jeugdhuizen zitten in de schemerzone. Zij kunnen in overleg met de lokale overheid een keuze maken. Jeugdhuizen die vaak concerten organiseren kunnen hiervoor een permanente aanvraag doen. Jeugdhuizen die slechts enkele evenementen organiseren met een divers opzet, werken eerder met éénmalige evenementen.  

   
 • Eénmalige evenementen

  Voor alle éénmalige activiteiten is een evenementenprotocol opgesteld. Dit protocol vormde de basis voor het COVID Event Risk Model (CERM): eenonline tool om te bepalen welke evenementen kunnen doorgaan en welke maatregelen daarvoor van toepassing zijn. De tool brengt dus in kaart hoe coronaveilig je evenement is. Alle evenementen op de openbare weg en in de publieke ruimte met meer dan 200 personen zijn verplicht om hun evenementen te testen via deze tool. Daarna dien je nog steeds goedkeuring te krijgen van je stad of gemeente en helpt het resultaat van de tool lokale overheden om daarin keuzes te maken.  

Het CERM is een heel handige tool om te oordelen of je evenement aan de maatregelen voldoet. Tegelijkertijd vragen de 20 parameters waarop de CERM gebaseerd is heel wat denk en organisatiewerk. Daarom zijn wij momenteel druk bezig met het uitwerken van een draaiboek dat organisatoren kunnen gebruiken bij het coronaproof organiseren van hun evenement. Het draaiboek die we uitwerken is zo opgesteld dat duidelijk is welke maatregelen verplicht zijn voor het behalen van een goede score op de CERM. Vanaf vrijdag zal het draaiboek online beschikbaar zijn op deze website.  

Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, heeft de minister van Economie besloten om maatregelen te nemen. Het ministerieel besluit van 19 maart 2020, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 april 2020, schort de verplichte terugbetaling van tickets voor drie maanden op en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.

Een tickethouder moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, heeft de tickethouder recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.

The Booking Company helpt je graag verder met het zoeken naar een nieuwe datum. Mits de artiest beschikbaar is, verplaatsen we je event geheel kosteloos. Indien de artiest niet beschikbaar is, zoeken we graag samen met u naar een gepast alternatief.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een uitgebreide FAQ uitgewerkt van 34 pagina's lang. De kans is groot dat u er een antwoord vindt op uw vragen.

U kunt deze FAQ hier terugvinden.

Verder raden we ook deze webpagina's aan:

Indien u vragen heeft over uw boeking bij The Booking Company, kunt u ons uiteraard ook altijd contacteren.

Artiest komt naar uw kot

In deze periode hebben verschillende artiesten een aparte formule uitgewerkt. Dit biedt de kans om op een veilige manier toch van muziek en entertainment te genieten. 

Uw favoriete artiest aan het werk zien kan dus nog steeds. Informeer gerust naar de speciale COVID-19 formules die artiesten hebben opgezet om bij u thuis te komen optreden.

van de overheid

Een overzicht van alle door de overheid opgelegde maatregelen voor de event sector.
We werken deze pagina regelmatig bij met actuele info.
Laatste update: 13/07/2020

Capaciteitslimiet

In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 

Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Permanente structuren zoals theaterzalen en concertzalen

Permanente structuren moeten een goedkeuring vragen aan de lokale overheid voor het organiseren van hun aanbod. Met permanente structuren spreekt men over bijvoorbeeld theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen.  

De meeste evenementen georganiseerd door jongeren horen onder de categorie eenmalige evenementen, maar bepaalde jeugdwerk vormen zoals jeugdhuizen zitten in de schemerzone. Zij kunnen in overleg met de lokale overheid een keuze maken. Jeugdhuizen die vaak concerten organiseren kunnen hiervoor een permanente aanvraag doen. Jeugdhuizen die slechts enkele evenementen organiseren met een divers opzet, werken eerder met éénmalige evenementen.  

Eénmalige evenementen

Voor alle éénmalige activiteiten is een evenementenprotocol opgesteld. Dit protocol vormde de basis voor het COVID Event Risk Model (CERM): eenonline tool om te bepalen welke evenementen kunnen doorgaan en welke maatregelen daarvoor van toepassing zijn. De tool brengt dus in kaart hoe coronaveilig je evenement is. Alle evenementen op de openbare weg en in de publieke ruimte met meer dan 200 personen zijn verplicht om hun evenementen te testen via deze tool. Daarna dien je nog steeds goedkeuring te krijgen van je stad of gemeente en helpt het resultaat van de tool lokale overheden om daarin keuzes te maken.  

Het CERM

Het COVID Event Risk Model weegt je organisatorische mogelijkheden en keuzes af. Daarvoor worden 20 parameters gebruikt die tegenover elkaar worden afgewogen. De score wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje en rood. Dit label wordt als referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van toestemming voor éénmalige evenementen. Deze tool is verplicht te gebruiken bij evenementen met meer dan 200 bezoekers.

https://www.covideventriskmodel.be/

The Booking Company is opgericht door Kim Schillebeeckx

We zijn er om je te helpen

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.